Informace o nás

Mateřské centrum Nosislávek působí v Nosislavi od roku 2005. Jeho činnost zastřešuje brněnská pobočka světové organizace YMCA, což je křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla.

Mateřské centrum pořádá pravidelná každotýdenní setkání pro rodiče s dětmi především předškolního věku a další aktivity určené i pro širší věkovou skupinu. Aktivity mají různý charakter, např. sportovní, turistický, výtvarný, společenský, a jsou zaměřené na duševní i tělesný rozvoj dětí a na předávání kvalitních a pozitivních hodnot.

Nosislávek je se svojí činností nedílnou součástí dění v městysi, rozšiřuje nabídku aktivit pro obyvatele, především pro rodiny s dětmi. A má důležitou roli v zapojování nově přistěhovaných rodin do místní společnosti.