Alej

28. 10. 2011 se podařilo v Nosislavi podél polní cesty od bývalého evangelického hřbitova ke Slatině 
 
vysázet ovocnou alej. Celkem bylo vysázeno 80 stromků (třešně, slivoně a renklódy). Výsadby se 
 
zúčastnilo 146 lidí, především rodin s dětmi. Akce se uskutečnila pod záštitou Mateřského centra 
 
Nosislávek YMCA Brno a za podpory Městyse Nosislav, Sboru dobrovolných hasičů Nosislav a 
 
jednotlivců z řad odborníků, kteří pomohli s přípravou místa k výsadbě, vyměřením pozemku a 
 
samotnou výsadbou. Celá výsadba byla hrazena z dotace Nadace Partnerství.
 
Výsadba byla zaregistrována do celorepublikového pokusu o rekord v sázení stromů ve stejný den a 
 
čas. Rekord se podařilo získat a byl zapsán v České databance rekordů Agentury Dobrý den 
 
Pelhřimov. Dohromady bylo po celé republice vysázeno 6910 stromů za účasti 3892 lidí.
 
Stromy v Nosislavi byly vysázeny formou adopce. Každý strom získal svého adoptivního pěstitele, 
 
kterým je dítě. Stromky byly opatřeny cedulkami se jmény dětí.
 
Idea adopce je nesena snahou pěstovat v dětech vztah k místu kde žijí, zájem pečovat o krajinu, chuť 
 
dělat něco pro druhé a zapojovat se do dění v místní komunitě.
 
Pěstovat stromy je během na dlouhou trať. Proto ani adoptivním pěstitelům a jejich rodinám 
 
neskončily povinnosti samotnou výsadbou. Stromy každoročně zalévají, zbavují plevele a škůdců, 
 
kontrolují, hnojí a podsazují ty, které uschly. S následnou péčí i nadále pomáhá městys a paní Marie 
 
Bartušková a další dobrovolníci.
 
Přejeme všem dost sil, chuť a radost z odvedené práce.
 
                                                                Iva Květonová