Kontakt

MC Nosislávek

mail: nosislavek@gmail.com

 

Alžběta Macková        Lucie Pazderská                    Magda Koláčková                      Iva Květonová              

hudcovaa@volny.cz      pazderska.lucie@gmail.com      magda.kolackova@seznam.cz      kvetonova@gmail.com     

                                                                                                                                    tel.: 777 335 681             

 

YMCA Brno

Kounicova 3

Brno 602 00

Email: ymca@ymcabrno.cz

Tel.: +420 541 215 533

Web: www.ymcabrno.cz

IČO: 265 29 319