Vánoční jarmark

08.10.2012 18:58

V neděli 2. 12. 2012 od 15 hodin se bude v Nosislavi v Husově domě konat JARMARK.

Jarmark zahájí Teárt Víti Marčíka představením: Setkání před Betlémem.

bližší info viz. https://nosislav.evangnet.cz/