Podporujem výstavbu chráněného bydlení v Nosislavi

04.10.2012 22:30

Předmětem projektu je výstavba nové budovy pro účely provozování sociální služby - chráněného bydlení - v městyse Nosislav. Součástí projektu je také pořízení základního zařízení a vybavení do nových prostor. 

Chráněné bydlení bude sloužit cílové skupině osob se zdravotním postižením, resp. konkrétně s tělesným zdravotním postižením (následkem autonehody, cevní mozkové příhody, roztroušené sklerózy, atd.) ve věku nad 40 let. Pro tuto cílovou skupinu neexistuje v Nosislavi ani v širším okolí žádné vhodné zařízení podobného charakteru.

Tato pobytová sociální služba bude určena pro 10 klientů. Kromě základní sociální služby v objektu budou moci klienti využívat i dalších návazných služeb podpůrného a aktivizačního charakteru. Za účelem zajištění provozu chráněného bydlení bude vytvořeno 5,5 nových pracovních míst.

Nově vybudovaný objekt bude mít podobu částečně podsklepeného dvoupodlažního objektu s půdorysem ve tvaru písmene L. Zastavěná plocha bude činit 416,1 m2 a užitná plocha pokryje 577,3 m2.

Provoz zařízení bude zajišťovat Diakonie ČCE - středisko v Brně v úzké skpolupráci s Farním sborem ČCE v Nosislavi.

 

Celkové náklady projektu tvoří náklady na výstavbu chráněného bydlení, prováděcí dokumentaci k výstavbě, náklady na administraci projektu a náklady na základní vybavení chráněného bydlení.

Náklady celého projektu jsou stanoveny částkou 21.726.081,- Kč. Na výstavbu chráněného bydlení jsme obdrželi dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 18.022.440,- Kč.

K financování projektu bude potřeba čerpat úvěr až do výše 10.000.000,- Kč (dotace je poskytována zpětně proplacením faktur). Další náklady na projekt tak představují úroky z tohoto úvěru, které se budou pohybovat ve výši 500.000,- až 650.000,- Kč.

Tyto zbývající náklady bychom rádi kryli pomocí těchto zdrojů:

Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové

sbírky, dary, benefiční akce

 

Prosíme o příspěvek na výstavbu Chráněného bydlení Nosislav

číslo účtu 1344426309/0800, variabilní symbol 69164

 

Za vaši podporu děkujeme!